Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů našich webových stránek www.opravy-komunikaci.eu (dále jen jako Webové stránky). Naše společnost H & B cz s.r.o. zastoupená Ing. Radovanem Hluštíkem (dále jako Provozovatel), se sídlem Uherské Hradiště, Větrná 1391, PSČ 686 05, IČ 48449261, působí jako správce osobních údajů. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.
 

Údaje, které Provozovatel shromažďuje

Údaje, které Provozovatel shromažďuje v souvislosti s vyplněnými formuláři na Webových stránkách obsahují jméno a příjmení uživatele, telefonní kontakt, e-mailovou adresu (dále jen Osobní údaje) a text zprávy v kontaktním formuláři a formuláři s nabídkou práce. Provozovatel dále shromažďuje Osobní údaje uvedené v přiloženém životopise v souvislosti s vyplněným formulářem s nabídkou práce.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel souhlas Provozovateli se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byly od uživatele poskytnuty, tedy v rozsahu kontaktního formuláře a formuláře s nabídkou práce na Webových stránkách. Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel souhlas s použitím Osobních údajů k identifikaci uživatele a k zasílání obchodních nabídek.

Uživatel, kterému je méně než 18 let udělením souhlasu prohlašuje, že požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 

Účel, za jakým jsou osobní údaje zpracovávány kdo údaje zpracovává a na jakou dobu

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím webových služeb, e-mailem, telefonicky a poštou. Součástí mohou být také reklamní sdělení, cílené obchodní nabídky, marketingové výzkumy a analýzy za využití údajů získaných z výzkumů anebo z veřejně dostupných zdrojů.

Provozovatel může uživatele také oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci Webových stránek. Za účelem realizace těchto nabídek a oslovení může Provozovatel využít smluvní zpracovatele.

Údaje uživatelů Provozovatel zpracovává obvykle ve svých vlastních počítačových systémech, byť může využívat i systémů třetích osob (tzv. Zpracovatelů). Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře s nabídkou práce jsou obvykle ukládány až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a dále obvykle 6-12 měsíců po odvolání. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o udělení/odvolání souhlasu.

Veškeré údaje, které uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 

Práva uživatele související s ochranou osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: hab@o2active.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého zaslaného obchodního sdělení e-mailem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.