Vozovku lze opravit i v zimě

Opravy poškozeného povrchu vozovek byly dříve možné pouze při teplotách nad bodem mrazu. Nová technologie však umožňuje provádět kvalitní opravy i ve vysokých mrazech. Jedná se o infratechnologii, konkrétné Infra Termo Homogenizační Regeneraci, která umožňuje i v zimě opravovat vozovku horkou metodou.

Pro ohřev opravovaného místa se využívá infračerveného spektra záření, jenž je emitováno speciálními vysokorychlostními přetlakovými hořáky. Infračervený ohřev má schopnost nahřívat nejen povrchově, ale díky jeho vlnové charakteristice i pronikat do hloubky materiálu.
 

Postup opravy pomocí technologie ITHR strojem Silkot

Oprava infratechnologií ITHRNejprve je potřeba opravované místo zahřát a rozrušit nahřátou plochu. K ohřevu vozovky se využívá infračervený sálavý panel. Pro doplnění chybějícího materiálu se pak, prostřednictvím stroje Silkot, používá upravený odfrézovaný recyklát.

Recyklát a opravovaná vozovka mají přibližně stejně starý asfalt s podobnou křivkou zrnitosti. Díky tomu lze původní materiál vozovky promísit s ohřátým recyklátem. Recyklát se ohřívá ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, tzv. termoboxu. Vlivem tepla dojde k lepšímu propojení recyklátu s původním rozehřátým materiálem vozovky. Recyklát ze zásobníku se pak nasype do příslušného místa a zhutní vibračním válcem. Po 15 minutách je již možné celou vozovku opět zprovoznit.


Technologií ITHR a strojem Silkot lze opravit:

 • veškeré výtluky,
 • trhliny a díry ve vozovce do hloubky 15 cm,
 • spáry vzniklé frézováním,
 • propadlé části vozovky po výkopu,
 • vyjeté koleje,

a jiné poruchy asfaltových vozovek.
 

Technologie ITHR je velmi ekonomická a ekologická

Díky využití LPG, elektřiny a recyklátu lze dosáhnout velmi nízkých nákladů (až 2,5 x nižších) na opravdu výtluků a jiných poruch asfaltových vozovek. Navíc nevzniká žádná přechodová spára.

Výhodou technologie je:

 • rychlost opravy (cca 20 minut),
 • vozovky lze opravovat i v zimě, a to až do -20°C,
 • do vozovky dále neproniká vlhkost, opravené místo dále nepraská,
 • opravené místo má trvanlivost 3 až 5 let,
 • využívá se odpad vzniklý při frézování vozovek (recyklát),
 • použitím recyklátu se likviduje problematický odpad, který vzniká při broušení asfaltových vozovek.