Trvale plastická (elastická) asfaltová zálivka

Plastická zálivková hmota zamezuje průniku vody a nečistot do spodních vrstev vozovky a tím zabraňuje vzniku rozsáhlých poruch komunikace. Jde o hmotu na živičné bázi s přídavky polymerů, změkčovadel a dalších inertních látek. Aplikuje se za horka a je určena především na zalévání vodorovných a lehce skloněných spár na betonových a asfaltových plochách.
 

Asfaltová zálivka se nejčastěji používá na:

 • sanaci trhlin a spár v asfaltobetonových a cementobetonových krytech,
 • ošetření mrazových a reflexních trhlin vzniklých v krytu vozovky,
 • utěsnění trhlin v letištních, parkovacích a odstavných plochách s asfaltobetonovým a cementobetonovým povrchem,
 • porušené trhliny (zvětralé, s ulámanými hranami, rozvětvené) a široké trhliny, podélné a příčné spáry v cementobetonových a asfaltobetonových vozovkách,
 • zalití řezů a trhlin při opravách a údržbě komunikací a jiných ploch,
 • provádění elastických mostních dilatačních závěrů apod.
   

Postup opravy trhlin ve vozovce pomocí asfaltové zálivky

Úzké trhliny (pracovní spáry) se nejdříve profrézují a poté se zalijí horkou modifikovanou zálivkovou hmotou. U porušených a širokých trhlin se vytvoří komůrky, které se vyplní asfaltovou směsí z modifikované asfaltové zálivky a drceného kameniva.

Plastická asfaltová zálivka
 

Výhody plasticky – elastické asfaltové zálivky

 • je vhodná k vyplnění a zalévání spár na všech betonových a asfaltových plochách,
 • dobře snáší dilatační pohyby ve spáře,
 • má dobrou přilnavost na asfaltové a minerální podklady,
 • je odolná proti stárnutí,
 • je odolná proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám apod.,
 • je snadno recyklovatelná,
 • má vysokou pevnost,
 • má velmi dobré užitkové vlastnosti za tepla i chladu,
 • má dobrou přilnavost na koleje a přilehlou povrchovou vrstvu.